Picture of Кудряшова Юлия Александровна Кудряшова
Аттестация - "Самопознание и саморазвитие" 4-го курса профиля "ПО"
 
Вниманию студентов 4 курса профиля "ПО"!
Аттестация по предмету "Самопознание и саморазвитие" пройдет:

  • 31.10.12г. в 18:00 Аттестация
  • 04.11.12г. в 18:00 Аттестация

Запишитесь на аттестацию заранее.